VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI

S dětmi se snažím proniknout do tajů a krásy různých výtvarných technik. Zároveň rozvíjím dětskou tvořivost a fantazii v podobě různých námětů příběhů, pohádek, myšlenkových map. Následně své představy vyjadřujeme na papír a řešíme podoby výtvarných výjevů. Mimo jiné kreslíme či malujeme skutečnost, která nás obklopuje. Vždy s individuálním přístupem k osobnosti a věku dítěte.

 

V kurzech kreslíme: tužkou, uhlem, akvarelovými pastelkami, suchým pastelem,

                                 olejovým pastelem;

                 malujeme: temperou, akrylem, vodovýmí barvami - akvarelem čí brilant-

                                  ními barvami;

                 tiskneme: tisk z výšky - linoryt.              

                 tvoříme : zajímavé techniky jako je například: fimo, pedig, korálky,

                               a také dále rozvíjíme hbitost a motoriku ruček šitím, pletením,

                               motáním, lepením, uzlíkováním,...