VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

V rámci tohoto kurzu si osvojíte základy výtvarného vyjadřování - kresb a malby, seznámíte se s jednotlivými uměleckými směry a styly napříč stoletími a odnesete si příjemné zážitky a vlastní díla.

kresba
- práce s různými kresebnými materiály - tužka, úhel, rudka, pastel, tuž, akvarelové pastelky

malba
- tempera, akvarel, akryl

- osvojení si technologických postupů v malbě, práce s barvou
- klasické malířské techniky - napínání plátna, šepsování, vlastní tvorba a malba dle předloh